Stavba postavená 1830.

Klasicistická kaplnka, postavená r. 1794, renovovaná a vybavená vnútorným zariadením r. 1832. Sieňový priestor má polkruhový uzáver, v lodi pruskú klenbu. V priečelí nad štítom je malá vežička s cibuľovitou prilbou. Pozitív stojí na chóre oproti oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)