Pôvodne Kostol Povýšenia Svätého Kríža. Kostol postavený v roku 1204, obnovený 1685. Koncom 19. storočia slúžil ako sklad, reštaurovaný bol v roku 1937.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)