Kostol postavený začiatkom 20. storočia v historizujúcom slohu, inšpirovanom v exteriéri klasicistickou architektúrou a v interiéri renesančnými prvkami. Jednoloďový úzky a vysoký priestor s polygonálnym presbytériom, zaklenutý lunetovou a krížovou klenbou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)