Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1756, upravený  v roku 1846. Jednoloďový priestor s polygonálnym zakončením presbytéria, pristavanou severnou sakristiou a predstavanou vežou. Priestory zaklenuté pruskými klenbami. Na začiatku 21. storočia rozšírený.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)