Gotický kostol s renesančno-barokovou prestavbou a úpravou. Prvá stavebná perióda spadá do obdobia poslednej tretina 13. storočia, V roku 1320 bol rozšírený o druhú loď, v roku 1459 prestavali presbytérium so sakristiou, v roku 1479 stavbu dokončili a v roku 1554 postavili vežu. Väčšie stavebné úpravy boli vykonané v rokoch 1620-1630 (renesančné zaklenutie dvojlodia, prístavba južnej vstupnej predsiene, veža doplnená o ochoz). V 18. storočí bola zbarokizovaná veža a ineriér stavby. Kostol tvorí dvojloďový priestor s polygonálnym zakončením presbytéria situovaným mimo hlavnej osi. V presbytériu sa zachovali gotické krížové rebrové klenby z roku 1459.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)