Gotická stavba pochádzajúca z roku 1263. V 17. storočí bola rozšírená o renesančnú predsieň a opravená, v 18. storočí barokovo zaklenutá a prefasádovaná. Jednoloďový priestor s polygonálnym presbytériom zaklenutým lunetovou klenbou. Loď má neskorobarokové pruské klenby.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)