Neoklasicistická budova postavená v roku 1887 na mieste staršieho chrámu z roku 1783, ktorý zanikol v roku 1883. Trojloďový halový priestor zaklenutý pruskými klenbami s klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na hlavice liatych železných stĺpov nesúcich súčasne obiehajúcu emporu.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)