Pôvodne neskororománsky panský kostol z polovice 13. storočia, neskoršie prestavaný a doložený až r. 1322. Bočná kaplnka renesančná, zo 17. storočia. V jadre neskorománska veža bola nadstavaná r. 1717 a spolu s kostolom zbarokizovaná r. 1750. Opravy v 19. a 20. storočí. Jednoloďový kostol s polygonálne ukončeným saktuáriom, bočnou kaplnkou a predstavanou vežou. Z pôvodnej stavby sa zachovala veža a čiastočne murivo lode, v ktorom je románske okno, otvorené na emporu. Na západnej strane lode kruhové okno so zamurovaným  trojlístkom. Hlavné priestory zaklenuté barokovou valenou klenbou s lunetami, zbiehajúcimi do pilastrov.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)