Kostol pôvodne románsky, rozšírený v 15. a 18. storočí, prefasádovaný v roku 1911.

Súčasné nástroje v objekte

  • Chórový pozitív x

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)