Pôvodne gotický kostol z 2. polovice 14. storočia, v polovici 17. storočia bola loď zbarokizovaná ťažkými piliermi, na ktorých spočívajú bočné empory. V presbytériu sa nachádza pôvodná gotická klenba.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)