Klasicistický kostol z roku 1806. Stavba má v pôdoryse tvar gréckeho kríža so skrátenými kolmými ramenami a zaobleným ramenom pri oltári.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)