Stavba postavená 1926-1927.

Základný kameň položený na jar v roku 1926. Projekt vytvoril architekt Milan Michal Harminc. Na stavbe sú badateľné prvky kubizmu prejavujúce sa kompozíciou priečelia s vertikálou štíhlej veže s ochodzou. Samotný priestor má podobu oválnej centrály bez jedinej podpery, osvetlenej vysokými oknami a s amfiteátrovo usporiadanými lavicami. V marci 1945 bol vážne poškodený, následne v roku 1948 opravený a znovu posvätený v roku 1951.

História organov v objekte

Zachoval sa pôvodný architektonicko-výtvarný návrh prospektu od staviteľa Milana Michala Harminca z obdobia vzniku kostola. Nevedno či bol aj zrealizovaný. Podľa firemného katalógu tu pôvodne stál organ firmy Rieger, opus 2269, z roku 1927, ktorý bol zničený v marci 1945 pri prechode frontu.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)