História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

V kaplnke bol pôvodne malý pozitív (koniec 18., resp. zač. 19. st.), ktorý je v súčasnosti v súkromnom vlastníctve. Zachovala sa len skriňa pozitívu, vzdušnica a mechy. Žiadne píšťaly sa nezachovali.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)