Pôvodne gotický kostol s čiastočne zachovanou gotickou dispozíciou. V roku 1752 bol zbarokizovaný, zaklenutý a rozšírený o vežu. Jednoloďový priestor s polygonálne zakončeným presbytériom zaklenutým krížovými hrebienkovými klenbami, podobne aj v lodi.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)