Barokový komplex kostola a kláštorných budov postavený v rokoch 1647-1651 podľa plánov a za dozoru viedenského staviteľa Pochsbergera. Kostol je jednoloďová pozdĺžna sieňová stavba bez zdôraznenia presbytéria, ktoré má rovný uzáver a je rovnako široké ako loď. Celý priestor je zaklenutý valenou klenbou s lunetami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)