Rokokovo-klasicistický kostol, pôvodne Kaplnka Nepoškvrneného Počatia Panny Márie postavená v rokoch 1760 – 1763 ako súčasť kaštieľa. Kaštieľ bol r. 1905 zbúraný. Kostol má obdĺžnikový pôdorys s plytkým segmentovým uzáverom sanktuária. Oproti saktuáriu je oratórium. Loď je zaklenutá plochou kopulou, sanktuárium a oratórium sú zaklenuté barokovými plackami. Na klenbách sú rokokové nástenné maľby A. Fr. Maulbertscha z r. 1763. Organ je v interiéri umiestnený jedinečne: je zavesený na prednej stene lode, vedľa oblúka oddeľujúceho sanktuárium od lode, ako protipól kazateľnice umiestnenej oproti. Hrací stôl nie je z kostola vidno, lebo je umiestnený v sakristii.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)