Kostol postavený v rokoch 1773 – 1776 ako súčasť komplexu kláštora uršulínok. Jednoloďový centrálne riešený barokový kostol s pozdĺžnou dispozíciou a ústredným eliptickým priestorom lode, zaklenutým nízkou kopulou. Pozdĺžnu os zdôrazňuje štvorcové presbytérium zaklenuté vysokou kopulou.

História organov v objekte

Prvá doložená zmienka o organe v kostole sv. Anny pochádza z roku 1885, avšak s veľkou pravdepodobnosťou vlastnili uršulínky organ už oveľa skôr. V roku 1885 si zadovážili nový nástroj z dielne Vincenta Možného. Organ mal spolu 8 registrov, z toho 5 manuálových a 3 pedálové, mechanické traktúry a zásuvkové vzdušnice. Nástroj bol nahradený súčasným organom už v roku 1905. Uršulínky ho predali do r. kat. farského kostola v Trnave-Modranke (okres Trnava).

Po prenesení Vincent Možný nástroj rozšíril o 2. manuál. Z organa V. Možného sa v Trnave-Modranke zachovala iba čelná stena skrine, nástrojová časť sa nachádza v reformovanom kostole v obci Dolná Seč (okres Levice) v značne zlom stave.

Súčasné nástroje v objekte

Predchádzajúce nástroje v objekte

  • Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (6+6+3)

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)