Gotický kostol, postavený v 14.storočí ako špitálsky na mieste staršieho kostola spomínaného v roku 1238. V baroku obnovený a rozšírený. Koncom 16.storočia zhorel, renovovaný bol až v 2. polovici 17.storočia. Typ jednoloďového gotického kostola s polygonálnym uzáverom presbytéria zaklenutého gotickou rebrovou krížovou klenbou. Loď v 17.storočí zaklenutá dvoma poľami barokovej krížovej klenby zdobenej štukom. Po oboch stranách lode sú pristavané štvorcové barokové kaplnky zaklenuté kopulou s laternou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)