Gotická stavba bazilikálneho typu, postavená okolo roku 1380 na mieste starého románskeho farského kostola, prvý raz spomínaného v roku 1211. V polovici 15. storočia bola hlavná loď znova zaklenutá a v období baroka (r. 1629) kostol rozšírený o bočné kaplnky. Po požiari roku 1666 prestavali severnú vežu a v 1. polovici 18. storočia pribudovali na severnej strane barokovú centrálnu kaplnku Panny Márie. Pozdĺžna trojloďová stavba s päťbokým uzáverom vysokého presbytéria, podobne ako hlavná loď, zaklenutého krížovou rebrovou klenbou.

História organov v objekte

O starších organoch v Dóme sv. Mikuláša sa nezachovalo veľa informácií. Prvá správa pochádza z roku 1504, kedy bol v kostole dokončený nový organ. Staviteľom mohol byť Hans Prunner. V roku 1783, na objednávku Ostrihomskej kapituly, postavil trnavský organár Valentín Arnold chórový pozitív. Ten istý organár postavil o niekoľko rokov skôr, okolo roku 1776, aj veľký 26-registrový organ na zadnej empore. Nástroj mal dva manuály a pedál. Registre boli rozdelené do troch skríň, ich čelné steny (prospekt) boli použité pri stavbe súčasného organa v roku 1912.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)