Pôvodne gotický kostol, renesančne obnovený v roku 1641, v rokoch 1743 – 1747 barokizovaný, po vojnovom zničení roku 1945 reštaurovaný. Trojloďová stavba s rovným zakončením presbytéria a predstavanou vežou

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)