Stavba postavená 1886.

Neorománsky kostol postavený v r. 1881 – 1884. Sieňový priestor s polkruhovým uzáverom a pristavanou sakristiou. Priestory sú klenuté konchou a pruskými klenbami. Predstavaná veža z r. 1928. Organ stojí na murovanom zadnom chóre oproti oltáru.

História organov v objekte

Už r. 1871 kúpili do drevenej modlitebne starší organ z ev. kostola v Liptovskom Petri. Tento v r. 1886 presťahoval do nového kostola organár Franz Kolbay zo Spišského Podhradia. Nástroj rozšíril o register Salicionál, dodal novú klaviatúra a nové mechy.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)