Moderná stavba z konca 60. rokov 20. storočia. Vznikla na mieste staršieho kostola sv. Kataríny z roku 1314, ktorý bol zničený na sklonku 2. svetovej vojny.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)