Stavba postavená 1765.

Jednoloďový barokový kostol s predstavanou vežou s prístavbou (rozšírenie priestoru sakristie).

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)