Kostol pôvodne gotický, spomínaný v druhej polovici 15. storočia, prestavovaný v prvej polovici 17. storočia a prefasádovaný roku 1874. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom sanktuária a predstavanou vežou. Sanktuárium zaklenuté hrebienkovou lunetovou klenbou. Loď má murované prostestantské empory z troch strán a krížovú klenbu. Predstavaná veža zastrešená stanovou strechou a ihlancom.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)