Kostol postavený v r. 1699-1701 v retardovanom renesančno-barokovom slohu. Jednoloďový, s polygonálnym uzáverom sanktuária a predstavanou vežou ukončenou ihlancom. Sanktuárium zaklenuté jedným poľom krížovej hrebienkovej klenby so štukovou perlovcovou výzdobou. Loď má dve polia krížovej klenby s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté piliere s rímsovou hlavicou. Pristavaná sakristia zaklenutá krížovou hrebienkovou klenbou. Kostol je obohnaný kamenným múrom s malými nárožnými vežičkami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)