Na návrší za riekou Nitrou Kostol Narodenia Panny Márie, renesančný, postavený na gotickom základe. Polygonálne sanktuárium. Na fasáde stopy po nepravom sgrafite. Kostol má murovaný chórus.

Od pretrhnutia hrádze odkalovacej nádrže Elektrárne Nováky obec prestala existovať, kostol sa nepoužíva, je úplne zdevastovaný, bez zariadenia. O organe chýbajú akékoľvek informácie.

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)