Pôvodne gotický kostol, po požiari v roku 1773 znovu postavený v barokovom štýle, renovovaný v rokoch 1903 a 1923, rozšírený v rokoch 1941 – 1942. Prístavbou dvoch bočných kaplniek so segmentovým obvodovým múrom dostal pôvodne jednoloďový kostol centrálny pôdorys zaobleného štvorca. Pôvodná stavba zaklenutá českou plackou a pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)