Kostol neskorobarokový, postavený v r. 1794 na mieste pôvodného dreveného kostola. V r. 1947-1950 rozšírený kaplnkou a v r. 1957 znovu zastrešený. Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom sanktuária a vstavanou vežou, zaklenutý pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)