Barokový kostol postavený roku 1761 a upravený v rokoch 1901 a 1933. Jednoloďový priestor s polygonálnym zakončením presbytéria, predstavanou vežou a sakristiami. Priestory klenuté valenou klenbou a lunetami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)