Zámok gotický s renesančným vonkajším opevnením, situovaný na miernom návrší. Postavený v poslednej tretine 14. storočia, ako poľovnícky zámok. Zámok bol viac raz prestavaný v 15., 16., 18. a 19. storočí, v 60. rokoch 20. storočia bol renovovaný. Vo východnom krídle zámku stála dvojpodlažná kaplnka, do ktorej viedli gotické kamenné portály. V 18. storočí starú gotickú dvojpodlažnú kaplnku prestavali na vysoký barokový priestor zaklenutý pruskými klenbami. Na západnej strane kaplnky vybudovali chór. Prestavbu kaplnky dokončili roku 1784.

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

V kaplnke na chóre bol celkom určite päťregistrový pozitív, ktorý vyšiel navnivoč pri pamiatkovej rekonštrukcii zámku, ktorá začala roku 1956. Nástroj spomína vo svojich poznámkach  k výskumu v r. 1959 – 1963 aj PhDr. Otmar Gergelyi (podrobnosti chýbajú). Kaplnka, v ktorej sa v súčasnosti konajú bohoslužby, by bola ideálnym priestorom na umiestnenie nejakého vhodne reštaurovaného historického nástroja, ktorý sa už nevyužíva.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)