Moderný kostol centrálneho typu. Kostol má nerovnakú výšku, v strede má kupolu, ktorá slúži aj ako zdroj svetla. Veža prestavaná, v podobe vysokého betónového múru. Murovaný chór stojí naľavo od oltára, v jeho spodnej časti je sakristia. Chór má malú svetlú výšku. Projekt evidentne nepočítal s priestorom pre píšťalový organ. V kostole sú viaceré pamätné tabule. Podľa jednej z nich bol kostol posvätený 4. septembra 1994.

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Na chóre je trojmanuálový digitálny organ značky AHLBORN SL 300.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)