Kostol je súčasťou komplexu – spolu s dominikánskym kláštorom a pastoračným centrom. Moderný kostol je postavený na pôdoryse pravidelného osemuholníka. V strede je ukončený presklennou vežičkou, ktorá slúži aj na osvetlenie priestoru. Na stenách oproti obetnému stolu má pomerne veľký murovaný chór. Kostol bol vysvätený v roku 1998.

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Hrajú na dvojmanuálový digitálny nástroj JOHANNUS Studio 150, ktorý je umiestnený na chóre. Na chodbe kláštora stojí jednomanuálové (bezpedálové) harmonium značky LÍDL & VELÍK. Harmónium sa už nepoužíva.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)