Pôvodne ranogotický kostol postavený okolo r. 1300, zbarokizovaný v 40. rokoch 18. storočia. Jednoloďový priestor má rovný uzáver sanktuária a predstavanú vežu. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Organ je na murovanom chóre oproti hlavnému oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)