Pôvodne gotický kostol postavený koncom 14. storočia, zbarokizovaný v 18. storočí a upravený v 19. storočí. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Presbytérium zaklenuté dvoma poľami krížovej klenby so svorníkom, loď pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)