Kostol bol postavený v rokoch 1940 – 1941. Dobový záznam detailne opisuje jeho konsekráciu, ktorú vykonal dňa 7. septembra 1941 vtedajší apoštolský administrátor Košickej diecézy Mons. Jozef Čársky. Stavba trvala približne rok a stála 500 000 vtedajších korún. Predlohou kostolu je podobná sakrálna stavba, ktorá sa nachádza v Lučivnej. Kostol tvorí asymetrická kompozícia s jednoduchým kvádrovým objemom lode presvetleným združenými zvislými oknami. K lodi sa zo severnej strany primkýna sčasti predstupujúca vertikála odstupňovanej hranolovej veže. Hlavný vstup tvorí trojica pôvodných dverí, nad ktorými sa nachádza plochá markíza, nad ktorou je umiestnená socha Krista. Modernistický výraz má aj interiér, ktorému dominuje hlavný oltár vybudovaný zo spišského travertínu v polkruhovej apside. Dopĺňajú ho kazetový strop, jednoduché drevené lavice, terazzová podlaha a pologuľové svietidlá. Interiéru dominujú nástenné maľby: centrálny výjav Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, na pravej strane sv. Barbora a na ľavej strane sv. Ján z Boha.

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)