Klasicistický kostol z rokov 1808 – 1840. Opravený po požiari v roku 1893. Ďalšia oprava realizovaná v rokoch 1940 – 1941. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a do západného štítového priečelia vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)