Kostol postavený v r. 1773 – 1774 tesárskym majstrom J. Langom na mieste predošlého artikulárneho chrámu z r. 1693 v Paludzi. Opravený v r. 1901, 1955. V súvislosti s výstavbou vodného diela Liptovská Mara bol rozobratý a znovupostavený vo Svätom Kríži-Laziskou. Centrálna stavba postavená na pôdoryse rovnoramenného kríža, krytá drevenou krížovou klenbou. Po stranách kostola trojpodlažné drevené empory. Pozitív je postavený na empore oproti oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)