Kostol postavili v r. 1792 – 1799 v luiséznom slohu. Počas druhej svetovej vojny bol ťažko poškodený, v r. 1957 – 1958 obnovený. Pozdĺžna loď, vytvorená z dvoch prestupujúcich oválov so zaobleným štvorcovým presbytériom a priestorom pod chórom. Z oboch strán presbytéria obdĺžnikové miestnosti s priamym vstupom zvonku. Hlavné priečelie s vežou bohato členené slepými oknami a štyrmi pilastrami, ktoré nesú tympanónový, zuborezom zdobený štít.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)