Stavba postavená 1592.

Kostol sv. Jána Krstiteľa, pôvodne renesančný z r. 1595-1597, pri prestavbách v 18. stor.  zbarokizovaný; r. 1702 pristavaná veža nad sakristiou a r. 1741 prestavaná terajšia loď. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria zaklenutého sieťovou hrebienkovou klenbou. Loď zaklenutá krížovou hrebienkovou klenbou V hlavnej osi kostola za presbytériom je veža. Podvežie, zaklenuté krížovou hrebienkovou klenbou, slúži ako sakristia. Organový chór a predsieň nové, postavené v súčasnej dobe.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)