Kostol ev. a. v. z roku 1818, upravovaný koncom 19. storočia v pseudogotickom slohu. Sieňový priestor s polkruhovým uzáverom, zaklenutý pruskými klenbami. Na čelnej strane predstavaná veža zakončená ihlancom. Exteriér kostola je v mimoriadne zanedbanom stave, interiér je v lepšom stave. Služby Božie sa konajú len jedenkrát do roka.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)