Klasicistický kostol postavený v rokoch 1821 – 1826 s úpravami interiéru z rokov 1907 a 1934. Jednoloďový priestor s oblým zakončením presbytéria, predstavanou vežou a malou arkádovou predsieňou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)