Pseudogotická stavba z 2. polovice 19. storočia. Jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou. Priestor je zaklenutý valenou klenbou, v lodi pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)