Kostol bol zničený koncom 2. svetovej vojny. V súčasnosti sa používa bývalá budova fary, v ktorej je kaplnka.

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)