História organov v objekte

V objekte v súčasnosti nebol zistený píšťalový organ.

Približne do konca 90. rokov 20. storočia tu stál malý jednomanuálový trojregistrový organ s priveseným pedálom firmy Jan Tuček, opus 280, asi zo začiatku 20. rokov 20. storočia. Mal pneumatické traktúry a vzdušnice s registrovými kancelami.
Manuál (C – f3): Principál 8´, Kryt 8´, Salicionál 8´
Pedál (C – d1)
Spojky: I/P, Super I
Tremolo

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)