Klasicistická stavba z roku 1848. V roku 1864 obnovená a rozšírená o vežu. Bežné opravy realizované v rokoch 1910, 1921 a po roku 1946. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Loď má dve polia pruskej klenby, presbytérium je zaklenuté krížovou hrebienkovou klenbou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)