Klasicistický kostol postavený na pôdoryse latinského kríža v roku 1844, opravený a vymaľovaný v roku 1921. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do štítového priečelia. Interiér zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)