Pôvodne gotický kostol z 1. polovice 14. storočia, neskoršie upravovaný. Veža pristavaná v roku 1383. V roku 1778 úpravami zmenená aj jeho orientácia, posledná oprava v roku 2008. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria. Do východnej časti lode včlenená stará gotická časť, ktorej pôvodné presbytérium tvorí bočnú kaplnku. Priestory zaklenuté konchou, valenou klenbou s lunetami a krížovou klenbou s lunetami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)