Kostolík postavili vo vyvýšenej polohe mimo obce niekedy koncom 13. storočia (uvádza sa aj rok 1375) ako typickú stavbu tohto obdobia a regiónu. Mal podobu neveľkého jednolodia s kvadratickým presbytériom zaklenutým jedným poľom krížovej rebrovej klenby a so sakristiou na severnej strane.
V písomných prameňoch sa spomína v rokoch 1330 a 1375. V 17. storočí bol prestavaný. Súčasnú podobu dostal kostolík v roku 1927, kedy k západnému priečeliu pristavali murovanú vežu na miesto drevenej.

Filiálny kostolík patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskom Pravne.

zdroj: Apsida.sk

Súčasné nástroje v objekte

  • Organový pozitív I / ?

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)