Stavba postavená 1923.

Neogotický kostol z roku 1923 postavený na mieste staršieho barokového kostola z roku 1701. Pôdorysnú dispozíciu tvorí latinský kríž s užším, polygonálne uzatvoreným presbytériom. Presbytérium kryté lunetami, ostatné priestory majú krížové klenby.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)