Barokový kostol postavený v 1. polovici 18. storočia na staršom základe, upravený v roku 1754. Sieňový priestor s trojbokým uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou zaklenutý krížovými hrebienkovými klenbami s lunetovým zakončením.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)